Disclaimer

Algemeen
Hoewel bij het gereedmaken van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Basvanloon.com is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internetsite.
De bezoeker dient zich daarnaast te realiseren dat bepaalde links op de Basvanloon.com Website leiden naar informatie die niet wordt aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden door Basvanloon.com. Voor de inhoud en de toepassing van deze informatie is Basvanloon.com niet aansprakelijk. Voor meer informatie over onze Cookie-en Privacy en GDPR/AVG beleid. kunt u onze beleid hier raadplegen.

E-mail verkeer
De uit het e-mail verkeer voortkomende documenten en de eventuele bijlagen zijn uitsluitend bestemd voor de aangegeven geadresseerde(n) en kan/kunnen vertrouwelijke informatie bevatten. Indien u niet de geadresseerde bent, gelieve u zich te onthouden van verspreiding of vermenigvuldiging van de betreffende e-mail. Indien een bericht per vergissing naar u is verzonden, verzoeken wij u ons dit onverwijld te berichten en het bericht te vernietigen.

Rechten/ Copyright
Behalve voor persoonlijk en commercieel gebruik, is het niet toegestaan iets van deze site of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, hotlinken vanaf de webserver, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige manier dan ook, zonder voorafgaande toestemming van basvanloon.com. Bij constatering van hotlinken sturen wij direct een e-mail naar de desbetreffende eigenaar van de website, met verzoek dat de hotlink binnen twaalf (12) uur wordt verwijderd.