Autisme: mythes en de feiten.

ass-parapluOp deze webpagina staan mythes en de feiten over autisme. Geen stigma of vooroordeel over autisme.

Autisme en aanverwante stoornissen is een ‘ander besturingssysteem’.

Mythe: Autistische mensen hebben geen enkele emotie.
FEIT: Autistische mensen ervaren alle emoties; echter, kunnen ze ervaren met verschillende intensiteiten en vertonen ze in verschillende vormen.

Mythe: Alle autistische personen zijn vergelijkbaar met de uitbeelding gegeven in “Rain Man”.
FEIT: Rain Man is gewoon een voorbeeld van een autistische persoon. Hoewel sommige autistische mensen opvallen, velen niet. Mensen met autisme zijn zeer uniek.

MYTHE: Autisme is een zeldzame ontwikkelingsstoornis.
FEIT: Autisme is de derde meest voorkomende ontwikkelingsstoornis – vaker voor dan het syndroom van Down.

Mythe: In het algemeen hebben mensen met autisme niet willen genegenheid.
FEIT: Er zijn veel autistische personen die daadwerkelijk hunkeren naar liefde.

Mythe: Autisme is alleen te vinden in Nederland/België.
FEIT: Autisme is gevonden over de hele wereld in de families van alle raciale, etnische en sociaaleconomische achtergronden.

Mythe: Autistische mensen hebben een zeer beperkt gevoel voor humor.
FEIT: Autistische mensen hebben vaak een heerlijk gevoel voor humor.

Mythe: Mensen kunnen groeien van Autisme.
FEIT: Mensen kunnen niet “groeien” van Autisme Spectrum Stoornissen. Met vroege interventie en goede educatieve programma’s wordt door vooruitgaan steeds beter en kan persoon met autisme zelf ontwikkelen op zijn of haar niveau/tempo.

MYTHE: Er is een fysieke test voor autisme.
FEIT: Het Autisme De diagnose wordt gesteld door een ervaren mediale of psychologische practitioner gebaseerd op waarnemingen van bepaalde kenmerken autistische mensen.

Mythe: Iedereen met Autisme Spectrum Stoornissen gedraagt ​​zich op dezelfde manier.
FEIT: De mensen met Autisme Spectrum Stoornissen zijn individuen met unieke sterktes en behoeften.

Mythe: PDD en autisme zijn hetzelfde.
FEIT: PDD staat voor pervasieve ontwikkelingsstoornis en het is een overkoepelende term voor: Autisme, Asperger stoornis, RETT’s syndroom, desintegratiestoornis van de kinderleeftijd en PDD Not Otherwise Specified (PDD-NOS).

Mythe: Mensen met autisme zijn niet in staat of niet bereid om betekenisvolle sociale relaties te vormen.
FEIT: Hoewel veel mensen met autisme hebben moeite met sociale interactie, kunnen ze nauwe sociale relaties hebben, verliefd worden en kinderen krijgen.

MYTHE: Autisme is het gevolg van een slechte opvoeding.
FEIT: NEE! Vijftig jaar geleden was de gemeenschappelijke overtuiging was dat cold-hearted ouderschap autisme of ASS veroorzaakt. De zinsnede “koelkast ouder” werd vaak gebruikt. Het onderzoek naar ASS (Autisme Spectrum Stoornis) heeft een lange weg afgelegd en we weten dat het niet wordt veroorzaakt door iets wat de ouders of niet heeft gedaan. We verzekeren u dat ASS (Autisme Spectrum Stoornis) van uw kind niet uw schuld is, evenmin de schuld van een kind met autisme/ASS. !!!

Mist u wat in deze lijst? Neem contact op via ons contactformulier en de webmaster zorgt ervoor dat het hierop komt te staan.