Noortje: Verander de participatiewet!

Verander de participatiewet!Noortje van Lith is aan het strijden voor een goede participatiewet voor mensen met een beperkingen. Zij heeft een petitie gestart en heeft 40.0000 handtekeningen nodig om in de Tweede Kamer te krijgen en de wet te veranderen, omdat het niet op een eerlijke manier gaat.

Het lijkt mij (Bas) een heel goed idee om samen met Noortje samen te gaan strijden voor een eerlijke manier en salaris en gelijke rechten op een goede toekomst, ook met een partner.

Samenvatting over de Participatiewet

De participatiewet bestaat sinds 1 januari 2015. Het doel van de wet is zo veel mogelijk mensen met arbeidsvermogen naar, bij voorkeur betaald, werk toe te leiden, maar dit gaat niet op een eerlijke manier. De participatiewet geeft een werkgever het recht op een financiële aanvulling op het inkomen van een werknemer tot het toepasselijke ‘sociaal minimum’. Dit heeft als doel te bezuinigen op de arbeidsmarkt door het creëren van goedkope arbeidskrachten.
De middelen die hiervoor beschikbaar zijn, worden verstrekt door de gemeente. Het staat iedere gemeente vrij haar eigen criteria hierover op te stellen.

Waarom is de participatiewet oneerlijk?
• De participatiewet bezuinigt op arbeidskrachten door goedkope arbeidskrachten te creëren voor werkgevers, waardoor arbeidsplekken van mensen die een normaal salaris verdienden verdwijnen.
• Mensen met een beperking mogen volgens de wet voor een salaris onder het minimumloon verdienen en moeten werken voor hun uitkering. De gemeente vult het verschil aan. Daardoor vallen ze onder het bijstandsregime.
• Gemeentes hanteren verschillende criteria voor het toekennen van de aanvullende uitkeringen, want ongelijkheid per gemeente in de hand werkt.

Teken de petitie!

Je kan hier tekenen: https://actie.degoedezaak.org/petitions/verander-de-participatiewet

Deel zoveel mogelijk de petitie link met uw vrienden, kennissen en familieleden!

Bekijk ook eens de website van Noortje van Lilth op: https://noortjestrijdtdoor.wordpress.com/
Twitter: https://twitter.com/LithNoortje